Systemisch werken

Weten wie je bent in relatie tot een groep of een systeem?
Deze vraag verwijst naar de ontwikkelmethode/zienswijze ‘systemisch werken’ ooit geïntroduceerd door Bert Hellinger. We maken op ieder moment van ons leven deel uit van vele systemen. Het begint bij ons huis van herkomst, ons familiesysteem, later komt daar het schoolsysteem bij en weer later werkomgeving, sport teams, vriendengroepen etc etc.
Veel van je onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen worden gevormd in relatie tot je familie/gezin van herkomst. Familiebanden zorgen voor loyaliteit, kwetsbaarheid en een plek in het geheel. In ieder (familie) systeem leven codes, wetten en dynamieken.

 

Wil je hier meer over lezen? Lees Vonken van Verlangen van schrijvers Veenbaas en Goudswaard (uitgeverij Phoenix Opleidingen) en bekijk de volgende filmpjes:

Het familiessyteem volgens Bert Hellinger

Rupert Sheldrake on Morphic Fields and Systemic Family Constellations
Bioloog Rupert Sheldrake bedacht de term Morphic Resonance om het idee te beschrijven dat het optreden van gebeurtenissen op de ene plaats dezelfde gebeurtenissen op andere plaatsen lijkt te herscheppen.

< Terug naar homepage