NLP

De afkorting NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Neuro staat voor je neurologische processen. Je ervaart de wereld via je vijf zintuigen; horen, proeven, ruiken, zien en aanraken. Linguistisch staat voor het gebruik dat je maakt van taal om je gedachten en je gedrag te ordenen. Programmeren staat voor de keuzemogelijkheid waarover je beschikt bij het organiseren van je gedachten en handelingen.

Je filters, zoals je zintuigen, taalgebruik en overtuigingen, bepalen hoe je de wereld waarneemt en hoe je handelt. In coachgesprekken onderzoeken wij samen hoe jij zicht krijgt op en hoe jij je bewust wordt van deze filters.

 

Wil je hier meer over lezen? Lees NLP gids voor optimaal functioneren van schrijvers O’Conner en Seymour (uitgeverij De Toorts) en bekijk het volgende filmpje:

< Terug naar homepage